Who

ArtEZ Interieur Architectuur is uniek in Nederland, omdat we drie interieur opleidingen bieden op verschillende niveau’s (Associate Degree, Bachelor en Master) waardoor de mogelijkheid bestaat om door te stromen naar een volgend opleidingsniveau.

De opleidingen zijn bovendien uniek omdat we onderdeel zijn van ArtEZ; één van de grootste kunsthogescholen in Nederland.

Maar tegelijk, binnen Art Academy Zwolle, ook kleinschalig met veel persoonlijke aandacht voor de student. Elk student heeft tijdens zijn studie een eigen werkplek in een atelier. De klas bestaat uit max. 16 studenten zodat er een intensieve begeleiding met de verschillende docenten uit het werkveld kan plaats vinden

De ArtEZ Interieur-opleidingen kijken kritisch naar de omgeving waar ontwerp, ambachtelijkheid, verhalen vertellen en onderzoek altijd een reactie is op de ander of op een maatschappelijke kwestie.
Studeren in Zwolle versterkt deze reflectieve en contemplatieve houding van onze studenten. De opleidingen kennen een groot (internationaal) docententeam, met veel expertise en veelal werkzaam in de praktijk, waarmee we jouw beroepsvaardigheden en je kunstenaarschap naast elkaar ontwikkelen.

AD

De Associate Degree in Zwolle (sinds 2008) leidt interieurvormgevers op binnen het hbo kunstonderwijs. Deze unieke tweejarige hbo opleiding is speciaal ontwikkeld voor mbo'ers of voor zij-instromers die zich als ruimtelijke ontwerpers willen verdiepen in het vakgebied. We bouwen verder op je vaardigheden die je op het mbo of in de praktijk hebt geleerd met de nadruk op het werken vanuit een overkoepelend, persoonlijk en verhalend idee. Bijvoorbeeld door op ware grootte ervaringsruimten te bouwen om de atmosfeer te testen en/of nieuwe materialen onderzoekend te ontwikkelen. Na de studie kun je aan de slag als ontwerper bij een bureau of als zelfstandig ondernemer. Wanneer je nog verder wilt studeren bestaat de mogelijkheid in te stromen in het 3e jaar van de bachelor interieurontwerper www.in-architecture.artez.nl . door middel van een toelating.

Voor meer informatie over aanmelden, open dagen en meeloopdagen: www.artez.nl.

Historie

"Het toekomstige leren gaat niet over de overdraagbaarheid van kant en klare denk-modellen waarvan de uitkomst al bekend is, maar eerder over onvolledig leren, experimenteren en samenwerken."

Henrietta Moore, antropoloog

"Sinds 1978 is aan de Christelijke Academie voor Beeldende Kunsten te Kampen - later onderdeel van de Hogeschool ‘Çonstantijn Huygens’ en nu ArtEZ hogeschool voor de kunsten - een opleiding interieurarchitectuur verbonden. Van meet af aan ontstond de intentie deze opleiding op de kern van het vak te richten en de interieurarchitectuur als professie te ontwikkelen. Het studieprogramma richtte zich dan ook op het interieurontwerpen als zodanig, met architectonisch ontwerpen en meubelontwerpen als flankerende ontwerp vakken.

Het interieur is immers zonder architectonische context nauwelijks voorstelbaar, terwijl het meubel integraal deel uitmaakt van het interieur. Idealiter is in het interieur sprake van wederzijdse doordringing van ruimte en gebruik, binnen en buiten. Oorspronkelijk in aansluiting op de voorbereidende cursus in het algemeen basisjaar, waarin de onderzoekende en experimentele methodiek van het Bauhaus de leidraad vormde, werd ook het interieurontwerpen in de geest van het Bauhaus aangeboden. Niet als een rechtstreekse navolging, maar vanuit de gedachte een gedegen, goed gestructureerde en onderbouwde basis te bieden, die als een geheel kan worden ervaren. Dus niet voortkomend uit toevallig aanwezige deskundigheid waardoor een curriculum uit allerlei ad hoc fragmenten zou kunnen bestaan. De opleiding in Kampen had destijds het grote voordeel op een tabula rasa te kunnen beginnen. Zonder belasting van een bestaand programma, maar wel met het voornemen de student iets aan te bieden waarmee het vak van interieurarchitect als een zelfstandige discipline daadwerkelijk en volwaardig kon worden uitgeoefend. Het uitgangspunt was dat de afgestudeerde goed toegerust dient te zijn wat betreft de praktische en vakmatige kant, maar dat toch steeds de ‘Bildung’ voorop staat, de vorming en wording van de ontwerper tot een zich permanent ontwikkelend, oriënterend en experimenterend vormgever. Zo ontstond een fundamenteel type onderricht, dat een stevige algemene en methodische ondergrond bood."

Wim Prinsen (docent vanaf de start en mede vormgever van de opleiding)

Position

De Associate degree Interior_design: Building Atmospheres in Zwolle is is een unieke tweejarige hbo-opleiding die zich voornamelijk richt op de fysieke beleving van ruimte.
In deze toenemende digitale wereld is er steeds meer behoefte aan ontwerpers die op een conceptuele manier ruimte kunnen materialiseren, de atmosfeer van de ruimte kunnen vormgeven.

Peter Zumthor, Zwitserse architect, zegt over atmosfeer: “is this singular density and mood, this feeling of presence, well-being, harmony, beauty ... under whose spell I experience what I otherwise would not experience in precisely this way.”

De passie van de Zwitserse architect Peter Zumthor is het ontwerpen van gebouwen die dit effect oproepen. ArtEZ Interior_design Ad richt zich op het ontwikkelen van een eigen visie op het vormgeven van atmosfeer met veel aandacht voor materiaalkennis, licht, proportie van ruimten en het ontwikkelen van verhalende concepten.

De overgang van de middelbare school of het mbo naar het hbo kunstonderwijs is groot. De student wordt geacht vanuit het informatief leren om te schakelen naar het transformatief leren. Dus in plaats van het vullen van de ‘vorm’ (in-form-atief), leren ze hoe ze de vorm kunnen verschuiven (trans-form-atief). Volgens R. Kegan staat in het transformatief leren de kritische reflectie op de ervaring centraal. Het transfomatieve leren kenmerkt zich bijvoorbeeld door de houding kritisch te staan tegenover autoriteit, gezaghebbende tekst, cultuur, maar evenzeer tegenover de eigen identiteit.

"De opleiding AD Interieurvormgever in Zwolle ontving een positief accreditatie advies. Het panel heeft goede kwaliteit gezien. Afgestudeerden komen goed in het werkveld terecht of stromen door naar de BA. Het panel gaf aan de opleiding terug dat ze een pareltje hebben gezien."

accreditatie panel 2019
 

Stage

De stage is een aanvulling op het lesprogramma. Binnen de muren van de academie staat de student centraal. Hier krijgt h/zij/hen de ruimte om te experimenteren, nieuwe dingen te ontdekken, fouten te maken.

Tijdens de stage gaat het over de persoonlijke competenties: hoe neem je initiatief binnen een organisatie. Hoe voeg je je binnen een bureau zonder je zelfstandigheid te verliezen. En hoe ga je om met een opdrachtgever. Je leert je vaardigheden toe te passen en maakt kennis met het werkveld. Stageplaatsen variëren van werken als ontwerper binnen een architectenbureau tot meewerken in een atelier van een autonoom kunstenaar of een meubelontwerper.

Studenten liepen bijvoorbeeld stage bij:

 • Atelier van Lieshout
 • Krijn de Koning
 • IM Architecten
 • D/Dock
 • Moriko Kira
 • OIII Architecten
 • Moke Architecten
 • Skets
 • Zenber Interieurarchitectuur
 • OTH
 • Rietveld Architects, New York
 • Studio Libeskind, Zurich
 • Onix
 • Marie José van Hee, Ghent
 • Daf Architecten
 • DAAD Architecten
 • Tinker imagineers
 • IAA architecten
 • de Designfabriek
 • Fabiaan van Seeveren
 • Atelier Dutch
 • Monk architecten
 • Hollandse Nieuwe
 • Tjeerd Veenhoven
 • Kossmann de Jong
 • Annekoos Littel
 • Zofa architecten
 • Claessens Erdman
 • Studio Makkink en Bey
 • Studioninedots
 • Studio Inamatt
 • Studio Groen en Schild
 • Studio MFD

Tutors

Team docenten

 • Christiaan de Bruijne, docent interieur
 • Holger Mührmann, teamleider Ad en docent architectuur en meubel
 • Patty Pontier, docent filosofie
 • Wilhelm Weitkamp, docent filosofie
 • Marie-Leen Ryckaert, docent design historie
 • Tiemen Voorhorst, docent tekenen

 • Nico Jansen, vaktechnisch instructeur
 • Nico van Maanen, vaktechnisch instructeur
 • Jan Minkjan, vaktechnisch instructeur
 • Machiel Sobering, vaktechnisch instructeur
 • Gerwin Minkjan, vaktechnisch instructeur

Gast- en ouddocenten

 • Ellen Algera
 • Jort van Ast
 • Jopje Bakker
 • Susanne Bakkenist
 • Thomas Balke (Duitsland)
 • Andreas Baumann (Duitsland)
 • Jeroen Boersma
 • Dianne Bonnekamp
 • Alexandra Bonazzi (Switzerland)
 • Bert Bos
 • Pieter Jan Boterhoek
 • Sander Breur
 • Raoul Bunschoten
 • Karel Buskes
 • Tessa Cats
 • Dienand Christe
 • Isabel Cordeiro
 • Robbie Cornelissen
 • Jacqueline Cové
 • Marie-Anne Defesche
 • Paul van Dijk
 • Martijn Frank Dirks
 • Rene Duursma
 • Oliver Ebben
 • Katja Efting
 • Judith Erdman
 • Judith Everaarts
 • Tine Groen
 • Johan de Groot
 • Henk de Haan
 • Nelleke Hendriks
 • Rob Hendriks
 • Herman Herzberger
 • Bram van den Heuvel
 • Sophie Hilgerink
 • Rory Hol
 • Richard Hutten
 • Beth Gali (Spanje)
 • Frank Gillick (Duitsland)
 • Thijs Hazeleger
 • Rixt Hoekstra
 • Wendy Jansen
 • Ienke Kastelein
 • Aline te Kiefte
 • Krijn de Koning
 • Dyneke Kuiken
 • Brenda van der Laan
 • Lucien Lafour
 • Jan Lambeck, vanaf oprichting
 • Susanne Langenhof
 • Helen de Leur
 • Hans van Lunteren
 • Winny Maas
 • Hans de Man
 • Alex Manassen
 • Susanne van der Meer
 • Hans Meerman
 • Ruediger Meissner
 • Ben Mikx
 • Bertus Mulder
 • Rob ten Napel
 • Jan Nuij
 • Beatrix den Olden
 • Ruud Peters
 • Wim Prinsen, vanaf oprichting
 • Renée van Riessen
 • Ane Rocha (Portugal)
 • Michèle Roelofsma, (Engeland)
 • Jos Roodbol
 • Wim Ros, vanaf oprichting
 • Marco Savelsberg
 • Maarten van Severen
 • Thomas Scherzer
 • Mart van Schijndel
 • Gerrit Schilder
 • Menno Schrap
 • Dirk van Sliedregt, vanaf oprichting
 • Annelieke Stimm
 • Henri Snel
 • Martijn Soiree
 • Peter Thule Kristensen (Denemarken)
 • Hendrik Jan van der Valk, vanaf oprichting
 • Maarten de Vries
 • Ingrid Wiendels
 • Rikkert Wijk
 • Onno Zijlstra
 • Jan Zwaan

Heeft u bij ons lesgegeven, maar staat u niet op de lijst? Mail ons en we corrigeren het graag.

Colofon

Ontwerp site

Realisatie

Teksten

 • Eric de Leeuw
 • Ingrid van Zanten
 • Holger Mührmann
 • Jesse van Lienen

Fotografie

 • Christiaan de Bruijne
 • Nico van Maanen
 • Eric de Leeuw
 • Ingrid van Zanten